POESIA CONCRETA. BROSSA, VILADOT...

BROSSA i CUERVO Joan (Barcelona 1919 - 1998)

C-11779

Sold

New product

At the beginning of the "CONCRETA" Catalan poetry, that is to say, in the 60s, there were only two poets, at least they would have been a public demonstration. I am talking about Joan Brossa and Guillem Viladot or Guillem Viladot and Joan Brossa, you know, because both were called for pioneers and sent to the 50s. Whatever the case, in the late 60's and early 70, both one and the other had published some pieces of their specific or visual production

This product is no longer in stock

Add to compare

Share:

Al principi dels temps de la poesia concreta catalana ―és a dir, la dècada dels 60― hi havia dos únics poetes, almenys que n’haguessin fet manifestació pública. Parlo de Joan Brossa i de Guillem Viladot o de Guillem Viladot i de Joan Brossa, vagin vostès a saber, perquè tots dos se’n reclamaven pioners i es remetien a la dècada dels 50. Sigui com sigui, a finals dels 60 i començaments dels 70, tant l’un com l’altre havien publicat algunes peces de la seva producció concreta o visual. Citaré que jo recordi de Brossa El saltamartí (1969), amb un grapat de poemes visuals; 10 poemes (1969); Poemes per a una oda (1970), i Tríptic hegelià a Antoni Tàpies (1971), el tercer poema del qual era un poema concret. De Viladot, puc esmentar del 1970 Cinc cantates a un silenci i repicó i Poemes de la incomunicació, que crec que va ser el primer títol de les atractives edicions de Lo Pardal, dirigides i dissenyades per Josep Iglésias del Marquet, i ja del 1971 Poemes T/47, un volum que aplegava diverses sèries poètiques de l’autor, la primera datada el 1959. Bé, tot això amb permís de J. V. Foix, que amb el seu poema visual avant la letre “El preu”, aparegut a l’Obra poètica publicada per Nauta el 1964, va fer pensar que potser s’havia avançat a tots plegats, com després ho confirmarien el “Poema de Catalunya” (1920) i el poema fonètic “Poema a N’Antoni Tàpies” (1960), tot i que el mateix autor sempre en parlava amb irònica displicència. 

Més o menys d’aquesta manera, doncs, va arrencar la història de la poesia experimental catalana, que va viure en parador gairebé desconegut fins al 1971, l’any que, com es pot afirmar sense cap temor, seria el de la seva posada de llarg a Catalunya. A Lleida, del 23 de gener al 7 de febrer, es presentava, a la Petite Galerie, l’exposició “Poesia concreta”, amb la participació dels dos poetes convinguts inicials, Brossa i Viladot, i la de Josep Iglésias del Marquet. El catàleg de l’exposició recollia dos poemes de cadascun.

CLASSIFICATION OF THE POSTERS ACCORDING TO THEIR CONSERVATION (in bold the one corresponding to this poster):

A+ Is a flawless example of a poster rarely seen in such fine condition.

A  Designates a poster in very fine condition. There may be some tears on the margins, but not noticeable. No paper loss. Colours are fresh and has no blemish.

A- There may be some slight fold marks, tear or other minor defect, but most unobtrusive. Successful restoration if restored.

B+ If some restoration it is not immediately evident.

B  Designates a poster in good condition. There may be some tears. Blemish or paper loss, but not in any crucial design area. Colours are fresh and the poster has a very good appearance.

B- Restoration may show some defects. Colours along the fold marks are faded.

C+ Restorations are visible.

C  Designates a poster in fair condition. Tears, blemish, fold marks and or paper loss are more pronounced or may slightly affect the image of the poster. Colours may be faded.

C- Requires restoration.

C-11779
AuthorBROSSA i CUERVO Joan (Barcelona 1919 - 1998)
Year1971
Height50
Width32
CountrySpain - Catalonia
CityLLEIDA
PrinterImp. G. Vicens Guimera
ConservationA+
PrintingTypesetting